Αναβολή μαθήματος κ. Σταμέλου

Την Πέμπτη 17/2/2011 το μάθημα «Διοίκηση Έργων Πληροφορικής» δεν θα διεξαχθεί λόγω απουσίας του διδάσκοντα στο εξωτερικό. Οι παραδώσεις του μαθήματος θα συνεχιστούν κανονικά από την επόμενη εβδομάδα.