Διάλεξη του Αναπλ. Καθηγητή Tahar Kechadi

Τη Δευτέρα, 10 Οκτ. στις 12.00′-14.00′ και στην αίθουσα 1 του κτηρίου της Εθν. Αντιστάσεως 16, ο Αναπληρωτής Καθηγητής Tahar Kechadi του University College Dublin στο πλαίσιο του προγράμματος Λέων ο Μαθηματικός του ΠΜΣ (http://dls.csd.auth.gr/), θα δώσει διάλεξη με θέμα:

“Data Grid Environment and Tools”

Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και όλοι οι ενδιαφερόμενοι να παραβρεθούν.