Αναζήτηση συνεργάτη

Ζητείται συνεργάτης για την υποστήριξη της εφαρμογής open source scriptum (www.scriptum.gr).

Επικοινωνία Ι. Σταμέλος, stamelos@csd.auth.gr