Υποτροφίες νέων ερευνητών/ τριών (ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης & Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος)

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με πρόσκληση που μας διαβιβάστηκε, το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, διαθέτει 15 υποτροφίες σε νέους ερευνητές και νέες ερευνήτριες, ηλικίας έως 40 ετών, για την ανάπτυξη προϊόντων (αλλά και μεθόδων ή υπηρεσιών), δυνάμενων να προσελκύσουν εμπορικό ενδιαφέρον.

Η πρόσκληση είναι χωρίς περιορισμό επιστημονικού πεδίου, αρκεί αυτό να υποστηρίζεται από τις υψηλής τεχνολογίας εγκαταστάσεις του Προηγμένου Εργαστηρίου Ήφαιστος (HAL) του ΤΕΙ. Ωστόσο, δίνεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης από τομείς που δεν περιλαμβάνονται στο HAL, με τη δέσμευση ότι θα καταβληθεί προσπάθεια για ανεύρεση άλλου κατάλληλου εργαστηρίου. 

Κάθε υποτροφία περιλαμβάνει βραβείο ύψους 5.000 Ευρώ και επιχορήγηση ύψους έως 55.000 Ευρώ για την ανάπτυξη της πρότασης/ιδέας (35.000 Ευρώ ερευνητική χορηγία, 10.000 Ευρώ ανάπτυξη προϊόντος και 10.000 Ευρώ υποστήριξη προϊόντος). Η διάρκεια της υποτροφίας είναι 2 έτη, εντός των οποίων πρέπει α) να αναπτυχθεί το προϊόν (έρευνα, δοκιμή, βελτιστοποίηση) και να κατασκευαστεί το πρότυπο και β) να κατατίθεται έκθεση ανά εξάμηνο. Στη συνέχεια το προϊόν θα εισαχθεί στη Θερμοκοιτίδα του ΤΕΙ για εμπορική διάδοση. 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος, με πρόταση η οποία α) θα περιγράφει μεθοδολογία, β) θα προβλέπει πατέντα και προϊόν με επιχειρηματικό πλάνο (επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας TRL 2 προς 3 ή ανώτερο) και γ) θα περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα, υποβάλλεται έως την 25η Μαϊου 2016 (24.00) στην ιστοσελίδα http://fellowships.teiemt.gr/ όπου είναι αναρτημένη λεπτομερής ανακοίνωση. 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται στην κα Αγνή Μουτζούρογλου, Γραφείο Προέδρου ΤΕΙ ΑΜΘ, στο τηλέφωνο 2510 462129 και στο email: fellowships@teiemt.gr