Νέες θέσεις εργασίας στο χώρο της Πληροφορικής

Data Science and Analytics Manager, Travelplanet24/Tripsta, Greece
http://www.travelplanet24.com/jobs/Data+Science+and+Analytics+Manager

Senior CRM Architect, IBM Greece
https://jobs3.netmedia1.com/cp/faces/job_summary?job_id=GBS-0710656

Senior Systems Engineer, Data Communication SA – Melissia Attikis
http://www.datacomm.gr/datacommunication/SiteResources/Data/Templates/1Template1_DC.asp?DocID=98&v1ID=11&RevID=188&lang=2&ch=1&S0=S0_5&S1=S1_28&S2=S2_98#job_156