Προσφορά εργασίας

Από την εταιρεία B-Open (Managing Director Spiros Skolarikis, ssk@b-open.gr, 2310-402522) ζητείται Developer με μεταπτυχιακό (ή διδακτορικό) με 5 τουλάχιστον χρόνια προυπηρεσίας. Επιθυμητή η εμπειρία σε Java και Web/Mobile development.