6μηνη απασχόληση στο Ινστιτούτο Επιστήμης και Τεχνολογίας στο Λουξεμβούργο

Το Ινστιτούτο Επιστήμης και Τεχνολογίας του Λουξεμβούργου ανακοίνωσε την δυνατότητα 6μηνης απασχόλησης σε ενεργούς μεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και σε αποφοίτους.

Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην ανακοίνωσή τους καθώς και στην ιστοσελίδα τους https://www.list.lu/

Οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dimitrios.kampas@list.lu