Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος- Ανάπτυξη εφαρμογών κινητών τηλεφώνων

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά στην υλοποίηση σεμιναρίων με τίτλο «Ανάπτυξη εφαρμογών κινητών τηλεφώνων». Τα σεμινάρια οργανώνονται από τα Τμήματα Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο του έργου ΠΕΓΑ/ΕΣΠΑ.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα δίνει την δυνατότητα στους αποφοίτους των Τμημάτων Πληροφορικής να συμπληρώσουν τις γνώσεις και τις προγραμματιστικές τους δεξιότητες σε θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη εφαρμογών κινητών τηλεφώνων (ενδεικτικά για την πλατφόρμα Android)

χρησιμοποιώντας κατάλληλες γλώσσες προγραμματισμού, π.χ. Java, HTML 5 κλπ.. Στο εξειδικευμένο αυτό πρόγραμμα ΠΕΓΑ, παράλληλα με τις γνώσεις

που αφορούν την ανάπτυξη εφαρμογών σε κινητές συσκευές οι εκπαιδευόμενοι θα χρησιμοποιήσουν σύγχρονα εργαλεία και πλατφόρμες ανάπτυξης (ενδεικτικά Android Studio & Google API) μεγιστοποιώντας τις δυνατότητες ενσωμάτωσης στις εφαρμογές έτοιμων εργαλείων που διατίθενται ελεύθερα.

Τα σεμινάρια θα είναι ΔΩΡΕΑΝ για τους συμμετέχοντες θα υπάρχει επίσημη πιστοποίηση παρακολούθησης με τα αντίστοιχα ECTS και θα είναι διάρκειας 150 ωρών (130 ώρες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και 20 ώρες πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλίας). 

Στόχος είναι η εύρεση 40 συμμετεχόντων ανά Ίδρυμα, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν τα σεμινάρια σε δύο κύκλους των 20 ατόμων.

Ο πρώτος κύκλος θα ξεκινήσει το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου. Ο δεύτερος κύκλος θα ξεκινήσει στις αρχές Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στα τέλη Οκτωβρίου. Η παρακολούθηση των πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλιών θα γίνει αντίστοιχα στα Τμήματα Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του Α.ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, περί τα τέλη Αυγούστου, για τον πρώτο κύκλο σεμιναρίων και τέλη Οκτωβρίου για το 2ο κύκλο. 

Οι απόφοιτοι που θα μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο θα πρέπει να είναι κάτοχοι βασικού τίτλου σπουδών από τμήματα πληροφορικής ή μηχανικοί υπολογιστών, οι οποίοι θα αποβλέπουν είτε στην απόκτηση προηγμένων δεξιοτήτων στο χώρο της ανάπτυξης εφαρμογών κινητών τηλεφώνων είτε στην βελτίωση της υπάρχουσας επαγγελματικής τους κατάστασης.

Προτεραιότητα θα δοθεί στις αιτήσεις άνεργων αποφοίτων με βάση και τον ηλικιακό τους παράγοντα.

Οι ενδιαφερόμενοι (ανεξαρτήτως προτιμήσεως Ιδρύματος παρακολούθησης) μπορούν να στείλουν την αίτηση τους (δείτε συνημμένα) ηλεκτρονικά από 25-6-2015 μέχρι 7-7-2015 συνοδευόμενη από τον τίτλο σπουδών τους (pdf)και ένα βιογραφικό σημείωμα (pdf, doc. odt) στην ηλεκτρονική διεύθυνση mobileapp@teiemt.gr

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τους συμμετέχοντες θα γίνει ηλεκτρονικά (μέσω e-mail) στους ενδιαφερόμενους έως τη 10 Ιουλίου 2015.

Ημερομηνία έναρξης 1ου κύκλου 13 Ιουλίου 2015

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 6945394876.