Διδακτορική διατριβή στην Τεχνολογία Λογισμικού από το Πανεπιστήμιο του Eindhoven

Πρόσκληση για εγγραφή στο πρόγραμμα εκπόνησης επαγγελματικής διδακτορικής διατριβής στην Τεχνολογία Λογισμικού του Παν/μίου του Eindhoven

3rd cycle post-Master Software Technology program (δείτε περισσότερα εδώ http://www.tue.nl/softwaretechnology)