Πρόγραμμα συνεντεύξεων εισαγωγής στο ΠΜΣ

Οι συνεντεύξεις για την εισαγωγή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών θα διεξαχθούν τη Δευτέρα 14-6-2010 και την Τρίτη 15-6-2010.
Όσοι υποψήφιοι έχουν δηλώσει και δεύτερη κατεύθυνση να ανατρέξουν στην αντίστοιχη στήλη της κατεύθυνσης ώστε να ενημερωθούν για την ώρα της δεύτερης συνέντευξης.
 
Παρακαλούνται όλοι οι υποψήφιοι να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία στο τηλέφωνο 2310998930 για να επιβεβαιώσουν ότι ενημερώθηκαν.
 
Πρόγραμμα συνεντεύξεων Δευτέρας 14/6 και Τρίτης 15/6 σε pdf
 
 
Οι συνεντεύξεις θα διεξαχθούν στον ημιόροφο του Κτιρίου Βιολογίας.