Πρόγραμμα συνεντεύξεων εισαγωγής στο ΠΜΣ για το ακαδ. έτος 2012-2013

Οι συνεντεύξεις για την εισαγωγή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών για το ακάδ. έτος 2011-2012 θα διεξαχθούν την Πέμπτη 7/6/2012 και την Παρασκευή 8/6/212.

Όσοι υποψήφιοι έχουν δηλώσει και δεύτερη κατεύθυνση να ανατρέξουν στην αντίστοιχη στήλη της κατεύθυνσης ώστε να ενημερωθούν για την ώρα της δεύτερης συνέντευξης.

Παρακαλούνται όλοι οι υποψήφιοι να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία στο τηλέφωνο 2310998930 για να επιβεβαιώσουν ότι ενημερώθηκαν.

Πρόγραμμα συνεντεύξεων Πέμπτης 7/6/2012 και Παρασκευής 8/6/2012 σε pdf.

Οι συνεντεύξεις θα διεξαχθούν στον ημιόροφο του Κτιρίου Βιολογίας.