Πρόγραμμα συνεντεύξεων εισαγωγής στο ΠΜΣ για το ακάδ. έτος 2011-2012

Οι συνεντεύξεις για την εισαγωγή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών για το ακάδ. έτος 2011-2012 θα διεξαχθούν την Πέμπτη 9/6/2011 και την Παρασκευή 10/6/211

Όσοι υποψήφιοι έχουν δηλώσει και δεύτερη κατεύθυνση να ανατρέξουν στην αντίστοιχη στήλη της κατεύθυνσης ώστε να ενημερωθούν για την ώρα της δεύτερης συνέντευξης.

Παρακαλούνται όλοι οι υποψήφιοι να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία στο τηλέφωνο 2310998930 για να επιβεβαιώσουν ότι ενημερώθηκαν.

 

Πρόγραμμα συνεντεύξεων Πέμπτης 9/6/2011 και Παρασκευής 10/6/2011 σε pdf.

Οι συνεντεύξεις θα διεξαχθούν στον ημιόροφο του Κτιρίου Βιολογίας.