Συμμετοχή στον παγκόσμιο ακαδημαϊκό διαγωνισμό Future Ideas

Μπορείτε να συμμετέχετε στον παγκόσμιο ακαδημαϊκό διαγωνισμό Future Ideas με χρηματικό έπαθλο 1000€ με την διπλωματική ή κάποια άλλη εργασία σας στέλνοντάς την στο http://futureideas.org/