Συνάντηση εργασίας διδασκόντων για τα ΠΜΣ

Στις 20 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 14:00 θα πραγματοποιηθεί συνάντηση εργασίας διδασκόντων για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Πληροφορική και Επικοινωνίες” και “Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός” όπου θα συζητηθούν:

  • απόψεις- εκτιμήσεις- αξιολογήσεις διδασκόντων για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών το χειμερινό εξάμηνο 2015-16
  • προτάσεις- βελτιώσεις των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
  • Σχεδιασμός ενεργειών δημοσιότητας
  • Προγραμματισμός για το εαρινό εξάμηνο 2015-16