Εκδήλωση παρουσίασης των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής

Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στην παρουσίαση των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που θα γίνει στο Αμφιθέατρο ΙΙΙ του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων την Τετάρτη 20 Απριλίου και ώρες 17:00-19:00.

ΠΜΣ «Πληροφορική & Επικοινωνίες»

URL: http://mtpx.csd.auth.gr

Βρείτε μας στο facebook

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008421300673

Βρείτε μας στο twitter:

https://twitter.com/infopmsauth

Βρείτε μας στο youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=_p61-7FW9BY

https://www.youtube.com/watch?v=g-E0yaDIuf0

http://www.youtube.com/watch?v=i27-7jraT38