ΔΙΑΛΕΞΗ στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Του Τμήματος Πληροφορικής

Ο Διακεκριμένος Καθηγητής της Τεχνολογίας Λογισμικού Magne Jοrgensen του Ερευνητικού Κέντρου Simula και του Πανεπιστημίου του Όσλο στη Νορβηγία θα δώσει διάλεξη στο αμφιθέατρο της κεντρικής βιβλιοθήκης του ΑΠΘ την Δευτέρα 16/6/2014, ώρα 18:00 με θέμα:

From myths, fashion, over-simplifications and non-validated claims to evidence-based software engineering

The software engineering discipline contains numerous myths and over-simplifications. Some of them may be harmless, but others may hamper evidence-based, efficient practices and contribute to a fashion- and myth-based software engineering discipline. In this lecture I give examples of software engineering myths and over-simplifications, discuss how they are created and spread and illustrate how to base important software engineering decision and practice on available evidence from research, practice and own empirical studies.