Δωρεάν συμμετοχή σε Φορουμ Φοιτητών στην Πραγα 4-7 Απριλίου 2016

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει σχετικά με την συμμετοχή φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων σε Φόρουμ Φοιτητών του δικτύου ASEM (Asia-Europe Meeting), εκ παραλλήλου με την 5η Διάσκεψη Πρυτάνεων που διοργανώνεται από το ASEF (Asia-Europe Foundation) και το Πανεπιστήμιο Καρόλου στην Πράγα, με θέμα “Employability: Asia and Europe Prepare the New Generation”. Το Φόρουμ θα διεξαχθεί στην Πράγα 4-7 Απριλίου 2016

Η συμμετοχή στο Φόρουμ Φοιτητών είναι δωρεάν, με εξασφαλισμένη διαμονή και διατροφή καθώς και επιδότηση των μετακινήσεων (διεθνών και εντός Πράγας)

Στην ιστοσελίδα http://www.asef.org/projects/themes/education/3568-5th-asef-rectors-conference-and-students-forum-arc5- είναι αναρτημένες όλες οι σχετικές πληροφορίες.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι φοιτητές/-τριες, 18 έως 30 ετών (κατά προτεραιότητα- κατ’ εξαίρεσιν αιτήσεις θα κριθούν επίσης), από όλα τα επιστημονικά πεδία και όλα τα επίπεδα σπουδών (προπτυχιακοί/-ές, μεταπτυχιακοί/-ές, υποψήφιοι/-ες διδάκτορες). Μόνη προϋπόθεση τίθεται η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτής και προφορικής) και η ετοιμότητα συμμετοχής σε on-line προπαρασκευαστική φάση.

Βρείτε το συννημένο έγγραφο του υπουργείου εδώ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 22 Ιανουαρίου 2016 στην ιστοσελίδα https://asiaeuropefoundation.formstack.com/forms/arc5

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται στο email: arc@asef.org