Εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας

Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι,
 
Θα είναι ιδιαίτερη τιμή μας να συμμετάσχετε στην εκδήλωση για τον ρόλο και τις δυνατότητες  του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ), που διοργανώνουμε υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2013, μεταξύ 9:00 και 13:00, στην αίθουσα «MC2» του Μεγάρου Μουσικής.
 
Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας ιδρύθηκε το 2008 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο να ενισχύσει τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. Το ΕΙΤ σχεδιάστηκε ως ένας «καταλύτης καινοτομίας» με σκοπό να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της υψηλού επιπέδου επιστημονικής έρευνας που διεξάγεται στην Ευρώπη και της έλλειψης που παρατηρείται στη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.
 
Το ΕΙΤ δραστηριοποιείται σε τομείς στρατηγικής σημασίας για την ΕΕ και φέρνει κοντά τις τρεις συνιστώσες του «Τριγώνου της Γνώσης» (Εκπαίδευση – Έρευνα – Καινοτομία), διευκολύνοντας τη μετάβαση:
– από την ιδέα στο προϊόν,
– από τον φοιτητή στον καινοτόμο ερευνητή ή επιχειρηματία,
– από το ερευνητικό εργαστήριο στην κοινωνία και την αγορά.
 
Μέσα από διαθεματικά μεταπτυχιακά προγράμματα, το ΕΙΤ προσβλέπει στην καλύτερη αντιστοίχιση μεταξύ του ρόλου των πανεπιστημίων και των αναγκών της αγοράς για υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό. Στόχος του ΕΙΤ είναι, ως το 2020, να εκπαιδεύσει 10.000 μεταπτυχιακούς φοιτητές και 10.000 διδάκτορες, παρέχοντάς τους υψηλής ποιότητας τίτλους αλλά και εμπειρίες καινοτομικής επιχειρηματικότητας.
 
Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν οι δραστηριότητες του ΕΙΤ για την προώθηση της καινοτομίας, οι ευκαιρίες συνεργασίας με τα Ελληνικά πανεπιστήμια, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις δυνατότητες που προσφέρονται στους έλληνες φοιτητές για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές.
 
Με την πεποίθηση ότι η ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα είναι έτοιμη να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που της προσφέρει το ΕΙΤ, σε μια κρίσιμη συγκυρία για το μέλλον της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και της χώρας, θεωρούμε τη συμμετοχή σας στην εκδήλωση πολύτιμη για την επίτευξη των στόχων αυτής της πρωτοβουλίας μας.
 
Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω διαδικτύου από την υπηρεσία ΔΙΑΥΛΟΣ του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ). Παρακαλούμε θερμά να ενημερώσετε τα μέλη του Ιδρύματός σας για την πραγματοποίηση της ημερίδας και ελπίζουμε ότι θα παράσχετε στους φοιτητές σας, εφόσον είναι εφικτό, τη δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησής της.
 
Θα ακολουθήσει το τελικό πρόγραμμα και η ιστοσελίδα για την εγγραφή στην εκδήλωση.
 
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.
 
Με εκτίμηση,
 
 
Καθ. Χρυσούλα Παλιαδέλη                  Καθ. Ιωάννης Α. Τσουκαλάς
  
Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου