7ος Διεθνής Φοιτητικός Διαγωνισμός Ψηφιακής Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας Ennovation

 H υποβολή ιδεών είναι μέχρι τις 10 Μαΐου 2014 και δεν απαιτεί πλήρες επιχειρηματικό σχέδιο παρά μόνο μία αρχική περιγραφή μερικών σελίδων.

  • Για τις προτάσεις που θα διακριθούν προβλέπονται αξιόλογα χρηματικά έπαθλα, υποτροφίες αλλά και δυνατότητες χρηματοδότησης.
  • Η συμμετοχή είναι ανοιχτή και δωρεάν και μπορούν να συμμετέχουν Φοιτητές Πανεπιστημίων (προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, από όλα τα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας και του εξωτερικού, από όλους τους κλάδους σπουδών) σε ομάδες από 2 έως 5 άτομα.
  • Μπορείτε να υποβάλετε τώρα την ιδέα σας και αν προκριθείτε στην επόμενη φάση θα υπάρξει βοήθεια για την κατάρτιση του επιχειρηματικού σχεδίου
  • Μπορείτε να υποβάλετε περισσότερες από μια προτάσεις.

Περισσότερες πληροφορίες ή βοήθεια για τη συγγραφή της πρότασης μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο  ή στη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος που προσφέρει σεμινάρια και κατ’ ιδίαν υποστήριξη στις ομάδες από τη Β. Ελλάδα καθ’όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού.

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση εδώ