29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής

Με την ευγενική χορηγία των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής το Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο (ΕΣΙ) σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Δήμο Νάουσας  διοργανώνουν το 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής (με διεθνή συμμετοχή) με τίτλο:

«Ανάλυση Κινδύνου στο Περιβάλλον και την Οικονομία».

Το συνέδριο θα διεξαχθεί 4-7 Μαΐου 2016 στη Θεσσαλονίκη και στην πόλη της Νάουσας.

Στα πλαίσια του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί Σεμινάριο 10 ωρών με θέμα «Βιομηχανική Στατιστική – Στατιστικός Έλεγχος Διεργασιών». Το σεμινάριο απευθύνεται σε εργαζόμενους στη βιομηχανία και στη βιοτεχνία καθώς και σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, όπως μηχανικούς παραγωγής και διοίκησης, υπεύθυνους ελέγχου ποιότητας, μηχανικούς και άλλους τεχνικούς, οι οποίοι επιθυμούν να γνωρίσουν τα οφέλη της εφαρμογής των μεθόδων του Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας στην καθημερινή τους πρακτική. Το σεμινάριο απευθύνεται επίσης και σε μέλη της διοίκησης, τα οποία επιθυμούν να εντάξουν τις μεθοδολογίες αυτές σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας, αλλά και σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που επιθυμούν να αποκτήσουν μια επιπλέον εξειδίκευση σε έναν από τους πιο ανεπτυγμένους κλάδους της εφαρμοσμένης στατιστικής.

Επικοινωνία-Πληροφορίες

Ιστοσελίδα του Συνεδρίου: https://sites.google.com/site/29pss2016/

τηλ: 210-3303909 email: esi-stat@hol.gr

Δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου εδώ