24ο Θερινό Σχολείο-Συνέδριο «Δυναμικά Συστήματα και Πολυπλοκότητα»

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας οργανώνει  εφέτος το 24ο Θερινό Σχολείο-Συνέδριο «Δυναμικά Συστήματα και Πολυπλοκότητα» στο Βόλο, 12-21 Ιουλίου 2017  

Η διοργάνωση απευθύνεται σε τελειόφοιτους φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες αλλά και νέους ερευνητές που εργάζονται σε θέματα μη γραμμικών δυναμικών συστημάτων και ενδιαφέρονται για τις εφαρμογές τους σε πολύπλοκα συστήματα των επιστημών και της τεχνολογίας. Οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν εισαγωγικές διαλέξεις από διακεκριμένους Καθηγητές και έμπειρους ερευνητές (Σχολείο) ενώ θα δοθεί η δυνατότητα σε νεότερους ερευνητές να παρουσιάσουν τη δουλειά τους υπό τη μορφή σύντομης ομιλίας ή αφίσας (Συνέδριο). Η θεματολογία του Σχολείου – Συνεδρίου περιλαμβάνει:

1. Βασικές αρχές Πολυπλοκότητας και Δυναμικών Συστημάτων

2. Πολύπλοκα Δίκτυα και Ανάλυση Χρονοσειρών

3. Δυναμικά Συστήματα Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας

4. Δυναμικά Συστήματα Οικονομίας και Κοινωνικών Επιστημών

5. Πολυπλοκότητα στην Τεχνολογία και τη Διαχείριση Πόρων

6. Ενεργειακοί Πόροι και Διαχείριση Δικτύων

Περισσότερες πληροφορίες για τους ομιλητές στον ιστότοπο του θερινού σχολείου    http://complexity.uth.gr/index.php/el/