Δελτία ενεργοποίησης ηλεκτρονικών υπηρεσιών πρωτοετών φοιτητών

Καλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ να παραλάβουν από τη Γραμματεία το δελτίο ενεργοποίησης ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΑΠΘ, τις ημερομηνίες 16,17/10/2013 και 21/10/2013 και ώρες 11-12μμ.

 Από τη Γραμματεία