Δελτίο ενεργοποίησης ηλεκτρονικών υπηρεσιών – email – Ακαδημαϊκή ταυτότητα

Από Δευτέρα 1/10/2012 και ώρες 11 π.μ-12 μ οι πρωτοετείς φοιτητές του ΠΜΣ, που έχουν ολοκληρώσει τις εγγραφές τους μέχρι και την Παρασκευή 28/9/2012, μπορούν να προσέρχονται στη Γραμματεία του Τμήματος για να παραλάβουν το Δελτίο Ενεργοποίησης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΑΠΘ.

Με αυτό το δελτίο θα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν τον Ιδρυματικό τους Λογαριασμό και να αποκτήσουν email.

Η ενεργοποίηση του ιδρυματικού λογαριασμού είναι απαραίτητη για όλους τους πρωτοετείς φοιτητές καθώς τους επιτρέπει την πρόσβαση σε διάφορες υπηρεσίες του ΑΠΘ.

Εφόσον έχει γίνει η ενεργοποίηση του ιδρυματικού λογαριασμού και έχει εκδοθεί email, οι πρωτοετείς μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για την απόκτηση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας στην ιστοσελίδα http://academicid.minedu.gov.gr , χρησιμοποιώντας και τον αριθμό μητρώου τους που αναγράφεται στο δελτίο ενεργοποίησης.