Ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων

Οι δηλώσεις μαθημάτων για όλα τα εξάμηνα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της σελίδας web.itc.auth.gr από 30/10/2013 έως και 8/11/2013

Για να κάνετε δήλωση μαθημάτων θα πρέπει:

α) να έχετε ανανεώσει την εγγραφή σας (για το 3ο και 5ο εξάμηνο)

β) να έχετε ενεργοποιήσει τον ιδρυματικό σας λογαριασμό http://web.itc.auth.gr/portal/start/warning.htm

Εκτυπώνετε την ηλεκτρονική δήλωση μόλις την αποστείλετε, για να την έχετε ως αποδεικτικό, εφόσον χρειαστεί.

Οι πρωτοετείς φοιτητές που δεν έχουν παραλάβει το δελτίο ενεργοποίησης του ιδρυματικού τους λογαριασμού, καλούνται να το κάνουν άμεσα ώστε να τον ενεργοποιήσουν για να κάνουν την ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων.

Από τη Γραμματεία​​​