Δήλωση συμβούλου καθηγητή για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του A’ εξαμήνου

Παρακαλείσθε να δηλώσετε τον καθηγητή σύμβουλό σας μέσω της εφαρμογής που θα βρείτε εδώ (https://goo.gl/6txUM5) ο οποίος θα σας συμβουλεύει για την πορεία των σπουδών σας στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών.

Ο καθηγητής που θα δηλώσετε θα πρέπει να είναι απο την κατεύθυνση στην οποία φοιτείτε.

Η δήλωση θα πρέπει να γίνει μέχρι 31/10/2016. Όσοι φοιτητές δεν δηλώσουν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία θα τους ανατεθεί αυτόματα από την Γραμματεία ένας σύμβουλος καθηγητής.