Ημέρα συνεντεύξεων για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Η ημέρα που θα πραγματοποιηθούν οι συνεντεύξεις για το ΠΜΣ “Πληροφορική και Επικοινωνίες” είναι η Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017.

Το πρόγραμμα των συνεντεύξεων θα ανακοινωθεί μετά το τέλος των αιτήσεων σε νέα ανακοίνωση.