Ώρες εξυπηρέτησης κοινού έως τις 24/7

Για τις ώρες εξυπηρέτησης του κοινού και τις εγγραφές επικοινωνήστε με τη γραμματεία στο τηλέφωνο 2310998930.