Υποτροφίες μεταπτυχιακών φοιτητών σε χώρες της αλλοδαπής

Το Tμήμα Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών του Υπουργείου Παιδείας ανακοινώνει υποτροφίες για Έλληνες υπηκόους σε χώρες της αλλοδαπής στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση εδώ.