Υποτροφίες Αριστείας για Υποψήφιους Διδάκτορες και Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές & Ενίσχυση Ερευνητικής Δραστηριότητας Νεοδιορισθέντων Μελών ΔΕΠ

Η Επιτροπή Ερευνών προκηρύσσει και φέτος Υποτροφίες Αριστείας για μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες που είναι Υποψήφιοι Διδάκτορες και εκπονούν την έρευνά τους στο ΑΠΘ και για Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές που εκπονούν ή πρόκειται να εκπονήσουν την έρευνά τους στο ΑΠΘ.

Επιπλέον, η Επιτροπή Ερευνών προκηρύσσει, τη διαδικασία της ενίσχυσης της ερευνητικής δραστηριότητας, που εκπονείται ή πρόκειται να εκπονηθεί στο ΑΠΘ, από νεοδιορισθέντα μέλη ΔΕΠ στη Βαθμίδα του Λέκτορα ή του Επίκουρου Καθηγητή.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στους παρακάτω συνδέσμους.

Προκήρυξη για ΥΔ

Πρόκηρυξη για μεταδιδακτορικούς ερευνητές

Προκήρυξη για νεοδιορισθέντα μέλη ΔΕΠ