Ανανέωση εγγραφής για το Γ’ και για το Ε’ εξάμηνο σπουδών 2016-2017 – Δήλωση Μαθημάτων και Διπλωματικής

Ανακοινώνεται ότι η ανανέωση εγγραφής για το Γ’ και Ε’ εξάμηνο θα γίνει από 10/10/2016 έως 14/10/2016 στη γραμματεία του ΠΜΣ.

Οδηγίες για την ανανέωση Γ’ και Ε’ εξαμήνου.

Οι δηλώσεις μαθημάτων γίνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://sis.auth.gr/ από 17/10/2016 έως 21/10/2016.

Για να κάνετε δήλωση μαθημάτων θα πρέπει:
α) να έχετε κάνει ανανέωση εγγραφής
β) θα πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει τον ιδρυματικό λογαριασμό σας https://sis.auth.gr/

Εκτυπώνετε την ηλεκτρονική δήλωση μόλις την αποστείλετε, για να την έχετε ως αποδεικτικό, εφόσον χρειαστεί.

Προσκομίζεται στην Γραμματεία του ΠΜΣ το αντίγραφο της πληρωμής των διδάκτρων σας μαζί με την δήλωση της διπλωματικής σας εργασίας