Ανανέωση εγγραφής για το Β’ και για το Δ’ εξάμηνο σπουδών 2016-2017 – Δήλωση Μαθημάτων και Διπλωματικής

Ανακοινώνεται ότι η πληρωμή των διδάκτρων για το Β’ και Δ’ εξάμηνο θα γίνει από 28/02/2017 έως 03/03/2017 στη γραμματεία του ΠΜΣ.

Οδηγίες για την ανανέωση Β’ και Δ’ εξαμήνου.

Οι δηλώσεις μαθημάτων γίνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://sis.auth.gr/ από 06/03/2017 έως 09/03/2017.

Για να κάνετε δήλωση μαθημάτων θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει την πληρωμή των διδάκτρων

Εκτυπώνετε την ηλεκτρονική δήλωση μόλις την αποστείλετε ή την αποθηκεύετε σε μορφή pdf, για να την έχετε ως αποδεικτικό, εφόσον χρειαστεί.

Προσκομίζεται στην Γραμματεία του ΠΜΣ το αντίγραφο της πληρωμής των διδάκτρων σας μαζί με την δήλωση της διπλωματικής σας εργασίας