Πρόγραμμα μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ΠΜΣ για 20-24 Μαΐου

Σας ενημερώνουμε ότι οι  αλλαγές στο πρόγραμμα των μαθημάτων των ΠΜΣ θα ισχύσουν και για την εβδομάδα 20-24 Μαϊου 2019.

Πρόγραμμα ΠΜΣ: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XELVUuOIKVlcaNnlAporWAb9nOJPVnzM2AEzNhdDwiw/edit?usp=sharing

Από τη Γραμματεία ΠΜΣ του Τμήματος Πληροφορικής