Πληρωμή β’ δόσης διδάκτρων για χειμερινό εξάμηνο

Απο την Γραμματεία ανακοινώνεται ότι η πληρωμή της Β’ δόσης (υπόλοιπα 250€) των διδάκτρων του χειμερινού εξαμήνου 2017-2018 για όσους φοιτητές πλήρωσαν μόνο το Α’ μέρος των διδάκτρων στην αρχή του εξαμήνου θα γίνεται απο 11/12/2017 έως 15/12/2017 σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες οδηγίες.

Παρακαλούμε μην ξεχάσετε να προσκομίσετε το αποδεικτικό της κατάθεσής σας στην γραμματεία είτε με email είτε σε εκτυπωμένη μορφή.