Πληρωμή β’ δόσης διδάκτρων

Από την Γραμματεία ανακοινώνεται ότι η β’ δόση πληρωμής των διδάκτρων για τους φοιτητές Β’ και Δ’ εξαμήνου θα γίνει τις ημερομηνίες 18-22 Απριλίου.

Μετά την κατάθεση των χρημάτων θα πρέπει να προσκομίσετε στην Γραμματεία το αποδεικτικό της κατάθεσης. Παρακαλείσθε να τηρήσετε τις ημερομηνίες και να γίνουν οι πληρωμές εντός προθεσμίας σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες οδηγίες.