Υποτροφίες Ιδρύματος Ωνάση για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό 2015 – 2016

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ / ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ)

Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει το 38ο πρόγραμμα υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2015/2016 για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό. Θα χορηγηθούν συνολικά για όλα τα επιστημονικά και καλλιτεχνικά πεδία 80 τουλάχιστον υποτροφίες, με ημερομηνία έναρξης την 1η Σεπτεμβρίου 2015

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ)

Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει το 16ο πρόγραμμα υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2015/2016, για Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα σε δημόσια Πανεπιστήμια (Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών). Θα χορηγηθούν συνολικά 50 τουλάχιστον υποτροφίες, με ημερομηνία έναρξης την 1η Οκτωβρίου 2015

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ διαβάστε εδώ