Αλλαγή έναρξης του μαθήματος “Χωρικές και Πολυμεσικές Βάσεις Δεδομένων”

Οι διαλέξεις του μαθήματος “Χωρικές και Πολυμεσικές Βάσεις Δεδομένων” θα αρχίσουν την Πέμπτη 15 Οκτώβρη.

Από την Γραμματεία του ΠΜΣ