Αναβολή του μαθήματος “Προχωρημένα Θέματα Δικτύων”

Το μάθημα “Προχωρημένα Θέματα Δικτύων” αναβάλλεται για σήμερα 13/1/2017 λόγω ασθενείας του διδάσκοντα Πάλλα Γεώργιου.

Η αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει μετά από συνεννόηση με τον διδάσκοντα.