Αναβολή μαθήματος “Δικτυακές Υποδομές”

Το μάθημα “Δικτυακές Υποδομές” με διδάσκουσα την κα Μήλιου Αμαλία θα αναβληθεί την Παρασκευή 18/12/2015 για λόγους υγείας της διδάσκουσας.

Θα υπάρξει ενημέρωση για αναπλήρωση του μαθήματος εν καιρώ.

 

Από την Γραμματεία του ΠΜΣ