Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση υποτροφιών για μεταπτυχιακούς φοιτητές

Οδηγός Ευρωπαϊκής χρηματοδότησης (European-funding-guide.eu): ηλεκτρονική πλατφόρμα για την διερεύνηση της κατάλληλης υποτροφίας για κάθε φοιτητή

 Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του European-funding-guide λειτουργεί χάρη σε ένα αλγόριθμο που επιλέγει και εμφανίζει μόνον τις υποτροφίες, επιχορηγήσεις και βραβεία που πραγματικά ταιριάζουν στο προφίλ του εκάστοτε φοιτητή, ο οποίος χρησιμοποιεί την ηλεκτρονική πλατφόρμα. Η πλατφόρμα ερευνά 12.000 προγράμματα υποστήριξης που καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος δυνατοτήτων για φοιτητές οι οποίοι χρειάζονται (οικονομική) βοήθεια κάθε είδους (από έξοδα καθημερινής διαβίωσης, δίδακτρα και επιπλέον έξοδα για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό μέχρι μαθήματα γλώσσας και έξοδα που σχετίζονται με ερευνητικές εργασίες).

European Funding guide

www.european-funding-guide.eu