Ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων για τους φοιτητές του Α’ εξαμήνου

Οι δηλώσεις μαθημάτων γίνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://sis.auth.gr/ από 19/10/2015 έως 23/10/2015.

Για να κάνετε δήλωση μαθημάτων θα πρέπει:
α) να έχετε κάνει ανανέωση εγγραφής
β) θα πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει τον ιδρυματικό λογαριασμό σας https://sis.auth.gr/

Εκτυπώνετε την ηλεκτρονική δήλωση μόλις την αποστείλετε ή την μετατρέπετε σε μορφή pdf, για να την έχετε ως αποδεικτικό, εφόσον χρειαστεί.