Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου- Δήλωση διπλωματικής εργασίας

Οι δηλώσεις μαθημάτων θα γίνουν μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://sis.auth.gr/ από 4/3/2019 έως 7/3/2019.

Όταν θα αποστείλετε την δήλωση σας να κρατήσετε ένα αντίγραφο αυτής είτε σε μορφή pdf είτε print screen για να το έχετε σαν αποδεικτικό εφόσον χρειαστεί σε περίπτωση προβλήματος του συστήματος.

Όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν μόνο την εκπόνηση διπλωματικής θα πρέπει να συμπληρώσουν την δήλωση της διπλωματικής τους εργασίας και να την προσκομίσουν στην Γραμματεία αυτοπροσώπως είτε με email. Δήλωση διπλωματικής εργασίας πρέπει να κάνετε ακόμη και την έχετε αναλάβει απο το χειμερινό εξάμηνο και την συνεχίζετε.