Πρώτη διάλεξη μαθήματος “Στατιστική Επεξεργασία Σημάτων-Χρονοσειρές”

H πρώτη διάλεξη του μαθήματος “Στατιστική Επεξεργασία Σημάτων-Χρονοσειρές” θα γίνει εκτάκτως την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 16:30-18:45.

Οι επόμενες διαλέξεις θα γίνονται την προγραμματισμένη ημέρα και ώρα, δηλαδή Δευτέρα 19:00-21:15