Μεταφορά μαθημάτων για την Παρασκευή 31/10/2014 λόγω κατάληψης

Λόγω κατάληψης την Παρασκευή 31/10/2014 τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στο παράρτημα του τμήματος Πληροφορικής στην Καλαμαριά στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 16 στον 2ο όροφο.

Το μάθημα “Επαλήθευση Λογισμικού” θα πραγματοποιηθεί την προκαθορισμένη ώρα στην Αίθουσα 1

Το μάθημα “Σημασιολογικός Ιστός” θα πραγματοποιηθεί την προκαθορισμένη ώρα στην Αίθουσα 1

Το μάθημα “Επεξεργασία Βϊοιατρικών Σημάτων- Βιοπληροφορική” θα πραγματοποιηθεί την προκαθορισμένη ώρα στην Αίθουσα 2

Το μάθημα “Υπολογιστική Νοημοσύνη- Στατιστική μάθηση” θα πραγματοποιηθεί την προκαθορισμένη ώρα στην Αίθουσα 2