Αναβολή μαθήματος “Συστήματα Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα”

Το μάθημα “Συστήματα Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα” θα αναβληθεί για την Δευτέρα 19/10 λόγω απουσίας του διδάσκοντα κυρίου Ιωάννη Σταμέλου στο εξωτερικό.

Οι φοιτητές του μαθήματος μπορούν να προτείνουν ημέρα και ώρα αναπλήρωσης στον διδάσκοντα.

 

Από την Γραμματεία του ΠΜΣ