Ανταποδοτικές υποτροφίες 2017-2018

Το ΑΠΘ προκηρύσσει ανταποδοτικές υποτροφίες για μεταπτυχιακούς φοιτητές για το ακαδ. έτος 2017-2018. Στο Τμήμα Πληροφορικής αντιστοιχεί μία υποτροφία που αφορά στα μεταπτυχιακά του Τμήματος.
Οι υπότροφοι θα συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες με φυσική παρουσία σε χώρους εκπαίδευσης με αντιμισθία 8 ευρώ ανά ώρα. Η περίοδος απασχόλησης θα είναι 5 μήνες (Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Οκτώβριο και Νοέμβριο 2018) με μέγιστες ώρες απασχόλησης 30 ανά μήνα.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

  1. Να βρίσκονται στο πρώτο έτος σπουδών τους
  2. Να είναι εξαιρετικής επίδοσης
  3. Να πληρούν τα οικονομικά κριτήρια όπως αναφέρονται αναλυτικά στην προκήρυξη που επισυνάπτεται
  4. Να μην λαμβάνουν συγχρόνως υποτροφία από άλλη πηγή, ούτε να συμμετέχουν σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΑΠΘ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση (θα την βρείτε στο συνημμένο έγγραφο)
  2. Μία φωτογραφία
  3. Πιστοποιητικό σπουδών
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για όσους έχουν αδελφό φοιτητή ή είναι τέκνα τρίτεκτων ή τέκνα πολύτεκνων).
  5. Πιστοποιητικό οικονομικής κατάστασης (αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος, και προσωπικό και οικογενειακό)
  6. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν λαμβάνουν υποτροφία από άλλο φορέα.

Δείτε την προκήρυξη εδώ
Οι καταθέσεις των αιτήσεων θα γίνεται στη γραμματεία του Τμήματος έως την Πέμπτη 11/1/2018 και ώρες 11-12 πμ.