Αναβολή μαθήματος “Προχωρημένα Θέματα Οπτικής Μεταγωγής”

Tο μάθημα “Προχωρημένα Θέματα Οπτικής Μεταγωγής” δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα 13/2/2018 λόγω κωλύματος του διδάσκοντα κυρίου Πλέρου Νικόλαου.