Αναβολη μαθήματος

Το μάθημα “Ανάλυση Περιγραφή και Προστασία Πολυμεσικών Δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό” θα ξεκινήσει την Τετάρτη 21/2/2018.

Η 1η διάλεξη του μαθήματος “Εικονικά Περιβάλλοντα και Παχνίδια στον Παγκόσμιο Ιστο” θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23/2 σε (απογευματινή) ώρα και αίθουσα που θα ανακοινωθεί. Στη συνέχεια οι διαλέξεις θα ακολουθούν το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί (Τρίτες 16:30-19:00).