Αναβολή μαθημάτων

Τα μαθήματα “Υπολογιστική Νοημοσύνη- Στατιστική Μάθηση” και “Παιχνίδια & Τεχνητή Νοημοσύνη” θα αναβληθούν για τις ημερομηνίες 16/1/2019 και 18/1/2019 αντίστοιχα λόγω απουσίας των διδασκόντων.