Αναβολή μαθήματος “Υπολογιστική Νοημοσύνη- Στατιστική Μάθηση”

Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα “Υπολογιστική Νοημοσύνη- Στατιστική Μάθηση” δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα 9/1/2019 λόγω ασθένειας του διδάσκοντα