Αλλαγή ημερομηνίας καταληκτικής ημερομηνίας δηλώσεων

Σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων είναι πλέον η 23/10/2017 ημέρα Δευτέρα.